top of page

Aansprakelijkheid

 

Wasserette Kastanjeplein aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige geleden schade aan wasgoed/strijkgoed van welke aard dan ook, tenzij het ontstaan van de schade aantoonbaar is te wijten aan opzet of grove schuld Wasserette Kastanjeplein;

 

Wasserette Kastanjeplein kan in ieder geval nooit worden toegerekend verloren gegaan wasgoed/strijkgoed of beschadiging van wasgoed/strijkgoed voor zover die beschadiging het gevolg is van:

 

bij de behandeling van betrokken wasgoed/strijkgoed gebruikelijk optredende slijtage, krimp, slap worden van textiel, ontkleuring, verkleuring, doorlopen van kleuren of enige andere verandering

bottom of page